Home Artikelen
De Supramentale Manifestatie, het Supramentale Bewustzijn en de Supermind


11 september 2016

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat op 29 februari 1956 de supramentale manifestatie plaatsvond. Daarmee werd de volgende fase in de evolutie van de mens en de aarde werkelijkheid.

Als je op deze website bent aangekomen zal je waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in wat er de afgelopen 60 jaar is gebeurd als gevolg van de supramentale manifestatie. Een poging om een beeld van de invloed van het supramentale bewustzijn te schetsen, in die 60 jaar en van de verwachting voor de komende jaren, volgt hieronder.

Om dat beeld te kunnen schetsen is het belangrijk te beseffen wat er op 29 februari 1956 is gebeurd. Voor die dag was de situatie op aarde dat we ons bewust konden worden van ons psychische wezen (evoluerende ziel), de Immanente Divine* in ons. Vereniging ermee (identificatie) betekent de 1ste transformatie in Sri Aurobindo's Yoga. Ook konden we ons bewustzijn, via de spirituele niveaus boven onze mind**, zover uitbreiden en vergroten dat we ons bewust konden worden van de Universele Divine. Vereniging ermee (identificatie) betekent de 2de transformatie. Wilden we ons bewust worden van de Transcendente Divine dan moesten we de manifestatie op aarde verlaten, tijd en ruimte overstijgen, om de Divine buiten de manifestatie te kunnen ervaren. De kloof tussen de Transcendente Divine aan de ene kant en de Universele Divine en de Immanente Divine aan de andere kant is wel overbrugbaar, maar een brug zelf die de transcendente ervaring naar ons bewustzijn op aarde kan brengen was nooit aanwezig. Met andere woorden transcendente ervaringen hadden geen aansluitingspunt met ons aardse leven en konden daarom niet als dusdanig herinnerd of besproken worden.

Op 29 februari 1956 kwam daar verandering in. De Moeder sloeg toen het 'deksel' dat onze wereld afsloot van de transcendente wereld, i.e. de Transcendente Divine, aan stukken, waardoor de Transcendente Divine onderdeel werd van de aardse atmosfeer. Deze gebeurtenis wordt de supramentale manifestatie, de manifestatie van de Transcendente Divine op aarde genoemd. Eerdere manifestaties waren de Big Bang, de manifestatie van materie, miljarden jaren later de manifestatie van leven en relatief niet zolang geleden de manifestatie van mind (met zelfbewustzijn).

De supramentale manifestatie brengt ons de Supermind met bijbehorend de mogelijkheid van de supramentale mens of beter het supramentale wezen, want het is geen übermensch, geen doorontwikkelde mens, maar een nieuw wezen (dat meer van de mens verschilt dan de mens verschilt van de aap). En het brengt ons de mogelijkheid, of beter de zekerheid van de komst van een Divine Leven op aarde.

Een vingerwijzing voor een divine leven ligt bij de tegenstellingen. Onze mind functioneert op basis van tegenstellingen. De supermind echter, functioneert vanuit eenheid en het geheel en kent zo geen tegenstellingen. De natuur van de supermind heeft als basis de Transcendente Divine, waar de aspecten eeuwigheid en oneindigheid, eenheid en vrijheid, harmonie en perfectie deel van uit maken. De scheidingen binnen ons bestaan (binnen en buiten), de scheiding in onze mind (tegenstellingen) en de scheiding in tijd (verleden, heden en toekomst) zijn in de supermind niet aanwezig en dus niet operationeel.

In de loop van de jaren is de supramentale invloed op aarde progressief gegroeid. Moeder's Auroville was het fysieke centrum, maar het eerste dramatische effect dat voor iedereen waarneembaar was, uitte zich in de plotselinge opkomst van de hippie-beweging met haar idealen van 'Love, Peace and Happiness'. Het betekende een breuk met autoriteit en de gevestigde orde van macht (het establishment) in een explosie van vrijheid. Het tijdperk van individualiteit was aangebroken. Voor het eerst in de geschiedenis telde het individu. De jeugd kon voor het eerst denken wat ze zelf wilde en waar ze zelf voor koos. Die vrijheid is nooit meer teruggegeven of ingeleverd. De jeugd van toen, al dan niet met pensioen, kan terugkijken op een revolutie die nog steeds met grote kracht voortduurt. De idealen van de hippies, gebaseerd op eerlijkheid en gelijkheid, zien we terug in 'gratis' communicatie met iedereen op aarde (internet en sociale media) en een vrij basisinkomen voor iedereen. Hun ideaal van vrijheid zien we terug bij het individu dat zich wil vrijmaken van machtsstructuren zoals die van energie (eigen energieopwekking), geld (onafhankelijkheid van banken, lokaal geld), de grote bedrijven (eigen voedsel verbouwen en direct kopen bij de boer, zelf-medicatie en genezing) en van informatie (blogs en zelf-meten=weten). De ontwikkelingen zijn dusdanig dat we door betaalbare gadgets en nieuwe innoverende technologieën (zoals de block-chain), onafhankelijk worden van veel soorten -en misschien wel alle- experts.

De keuzevrijheid van het individu neemt enorm toe. Vrije wil is zijn belangrijkste instrument. Hij kan in alles er voor kiezen om onafhankelijk te leven. En die vrije wil is de weg die opent naar de immanente divine, de universele divine en de supermind of supramentaal bewustzijn. Vrijheid van buiten (waardoor leven in je innerlijk mogelijk is), vrijheid van tegenstellingen (waardoor leven in 'stilte' zonder ego mogelijk is), zijn essentiële voorwaarden om de invloed van het supramentale bewustzijn in ons bestaan te vergroten. De invloed die nodig is om de 3de transformatie mogelijk te maken of binnen ons bereik te brengen.

De 3de transformatie, de supramentale transformatie, is de uiteindelijke transformatie van materie. De transformatie waarover de Moeder sprak in de Agenda, de transformatie van de cellen van het lichaam, waarbij de cellen en zelfs de materie waaruit de cellen bestaan, open komt te staan voor het transformerende supramentale bewustzijn. De voortgang van de transformatie gaat in stappen waarbij de eerste grote stap is: de vrijheid van keuze tussen leven en dood. Op het moment dat de cellen van het lichaam vrij kunnen staan van invloeden van buiten, wordt het voortleven van de cellen een kwestie van keuze en vrije wil. Dit is nodig omdat de volledige transformatie van de cellen en de materie waaruit de cellen bestaan, een tijdrovend proces is van 300 jaar, schatte Sri Aurobindo.

De wetenschap volgt de ontwikkeling van bewustzijn automatisch op de voet. In eerste instantie richtte het onderzoek zich op het stoppen van de veroudering van cellen, maar we zien al dat men geslaagd is om cellen in muizen te verjongen. Verjonging van onze lichaamscellen is een ideale basis voor de 3de transformatie.

Die 3de transformatie manifesteert de transcendente divine, het supramentale bewustzijn in onze cellen en de materie van onze cellen. Hiermee worden de aspecten van eeuwigheid (onsterfelijkheid en vrijheid van tijd) en oneindigheid (onbeperkte vrijheid) eigenschappen van ons wezen. Daarmee is een divine leven een feit.

De afgelopen 60 jaar hebben ons onverwacht en ongezien dichtbij Sri Aurobindo's Life Divine gebracht. Het lijkt gezien de ontwikkelingen in onze nabije toekomst te liggen.

* Divine - omdat het woord God allerlei connotaties heeft die de betekenis kan verhullen, wordt steeds het woord Divine gebruikt

** mind - in het Nederlands hebben we geen goed woord voor mind, aangezien woorden als verstand of intellect te beperkt zijn qua betekenis en omvang

 
Contact: info [@] sriaurobindo.nl