Home Luister/Bekijk/Download [ebook] De Moeder - Het verhaal van haar leven (pdf)
[ebook] De Moeder - Het verhaal van haar leven (pdf)

De Moeder werd in 1872 als Mirra Alfassa in Parijs geboren. Ze werd kunstenaar en nam deel aan het sprankelende culturele leven van het Parijs rond 1900. Daarnaast had ze een "verborgen" leven dat rijk was aan innerlijke ervaringen. In 1914 ontmoette ze op een reis in Pondicherry (India) Sri Aurobindo. Deze ontmoeting bleek het keerpunt te zijn in haar leven. Enkele jaren later voegde ze zich definitief bij Sri Aurobindo. Sinds 1926 werd ze De Moeder van de Sri Aurobindo Ashram genoemd. Samen met Sri Aurobindo werkte ze aan hun Integrale Yoga voor de neerdaling van het supramentale bewustzijn en de verwezelijking van een nieuwe mens en een nieuwe aarde. Zo legden De Moeder en Sri Aurobindo de grondslag voor de versnelde evolutie van de mensheid.


[DOWNLOAD HET BOEK HIER ALS PDF (gelinkt aan de website Auroville.nu)]


Recensie(s)

Uitvoerige levensbeschrijving, op basis van bronnenmateriaal, van 'de Moeder' (Mirra Alfassa) de levensgezellin en medestrijdster van de Indiase activist en wijsgeer Sri Aurobindo. Ondanks het ontbreken van een zakenindex en een volledige bibliografie van haar, van Aurobindo en van de andere vermelde auteurs is het een formidabele monografie, die een schat aan belangwekkende gegevens boven water haalt. De auteur is kennelijk een volgeling van Aurobindo en de Moeder. Zijn grote betrokkenheid bij hun streven (hij schreef 'Sri Aurobindo: een korte biografie' en 'Voorbij de mens: leven en werk van Sri Aurobindo en de Moeder'*) en zijn kennis van zaken staan garant voor een getrouwe weergave van de historische feiten. Een kritische evaluatie, bijvoorbeeld over de reincarnaties van de Moeder en hun ingrijpen in het wereldgebeuren, blijft daardoor wat achterwege, wat niet wegneemt dat het boek een waardevol document geworden is, lezenswaard voor ieder die zich in de denkwereld van de Moeder en Aurobindo wil verdiepen. Bevat een katern met dertien zwartwitfoto's van matige kwaliteit.

Drs. C.J.G. v.d. Burg

 
Contact: info [@] sriaurobindo.nl